Home About Us

Tổng quan về Công ty NaviX

Chúng tôi là ai?

Công ty NaviX được thành lập từ năm 2004, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn cho các dự án Công nghệ thông tin (CNTT) cho các đơn thuộc khối Chính phủ và các công ty lớn. Các dịch vụ tư vấn dự án CNTT bao gồm khảo sát điều tra phục vụ công tác lập dự án, lập dự án đầu tư, thiết kế và lập tổng dự toán, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và Quản lý dự án thay chủ đầu tư.

Từ năm 2019, Công ty NaviX có thêm hoạt động phát triển và gia công phần mềm ứng dụng cho smart phone trên nền tảng Android và iOS, nhưng chủ yếu tập trung ở các nhóm ứng dụng yêu cầu thời gian thực, luồng dữ liệu lớn và những ứng dụng OTT.

Với kinh nghiệm nhiều năm đã đúc kết được khi nghiên cứu giải pháp CNTT để phục vụ cho công tác tư vấn, Chúng tôi hy vọng rằng các giải pháp của Chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng của mình những lợi ích thiết thực nhất, với chi phí hợp lý nhất. 

300

dự án tư vấn đã hoàn thành

15

năm kinh nghiệm

120

khách hàng

Thương hiệu và Logo

Từ 2004 đến 2019

Từ 2004 đến 2019

Từ 2019

Từ 2019

Các dịch vụ cung cấp chính

Tư vấn dự án và hệ thống CNTT

Tư vấn dự án và hệ thống CNTT

Từ năm 2004

+ Phát triển ứng dụng mobile

+ Phát triển ứng dụng mobile

Bổ sung thêm từ năm 2019

Một số khách hàng tiêu biểu

Và hàng trăm khách hàng khác mà Chúng tôi có vinh dự được hợp tác.