Home Tư vấn hệ thống CNTT doanh nghiệp

Tư vấn hệ thống CNTT doanh nghiệp

Information Technology System Consulting

Các chuyên gia từ NaviX sẽ tư vấn doanh nghiệp xác định, thiết kế và triển khai các chiến lược đầu tư hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ tốt nhất cho chiến lược phát triển kinh doanh, giảm chi phí và tạo ra các nguồn lợi ích mới.

Các nhóm dịch vụ tư vấn của Chúng tôi gồm có:

» Phân tích hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin và đề xuất các cải tiến cho phù hợp với mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp.

» Tư vấn ứng dụng các hệ thống tự động hoá quản lý và sản xuất, phân tích dữ liệu.

» Tổ chức quản lý và triển khai các dự án CNTT của doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm đã trải qua gần 20 năm hoạt động tư vấn chuyên nghiệp về CNTT, Chúng tôi tin tưởng rằng NaviX là nơi mà các doanh nghiệp có thể tin tưởng để hỗ trợ vận hành và phát triển hệ thống CNTT phục vụ cho các mục tiêu phát triển cũng như mục tiêu kinh doanh.

Thành công điển hình

blank image

IT System Consulting for PV GAS

NaviX Co.,Ltd was chosen to consult for PV GAS project,...

Details