Home Tư vấn CNTT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tư vấn Công nghệ thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Công ty NaviX Chúng tôi theo phương châm: Tư vấn tại chỗ – Hiệu quả tức thời.

Công ty NaviX với gần 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu giải pháp công nghệ và tư vấn các hệ thống Công nghệ thông tin. Chúng tôi tự tin sẽ làm hài lòng các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ khi đến gặp chuyên gia tư vấn của Chúng tôi.

Tự động hoá các hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp, tối ưu hoá lợi ích bằng các công cụ kỹ thuật số là xu thế tất yếu để các doanh nghiệp (và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp SME) nâng cao sức cạnh tranh và tối đa hoá lợi nhuận.

Doanh nghiệp SME có thể cần tới đâu thì làm đến đó, tự tổ chức nghiên cứu hoặc tham khảo từ các nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ để có thể đạt được một số lợi ích mong muốn cụ thể như xây dựng website, hệ thống email, mạng kết nối nội bộ trong doanh nghiệp, phần mềm kế toán, quảng cáo kỹ thuật số,v.v.v.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này rất dễ gặp xu hướng rời rạc, không hiệu quả hoặc hiệu quả nhưng chi phí cao, và đặc biệt là chủ doanh nghiệp không có cái nhìn tổng quát về yêu cầu thực sự của doanh nghiệp, chiến lược đầu tư và phương pháp lựa chọn nhà cung cấp khi mua thiết bị và dịch vụ kỹ thuật số phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận theo cách khác là sử các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để không phải mất nhiều thời gian tìm hiểu hoặc nghiên cứu, hiểu được chiến lược đầu tư và danh mục đầu tư cũng như thứ tự ưu tiên triển khai, kinh nghiệm để lựa chọn nhà cung cấp chất lượng có chi phí phù hợp.

Phạm vi dịch vụ tư vấn SME

Dịch vụ tư vấn CNTT cho doanh nghiệp SME của Chúng tôi tập trung ở các nhóm nội dung:


  1. Đánh giá hệ thống CNTT hiện tại và khuyến nghị một chiến lược đầu tư hiệu quả, tiết kiệm.
  2. Đánh giá về năng lực bảo mật dữ liệu hiện tại của doanh nghiệp và khuyến nghị các giải pháp cải thiện.
  3. Tư vấn về sao lưu và phục hồi các dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp.
  4. Tư vấn ứng dụng tự động hoá các hoạt động nghiệp vụ và khai thác hiệu quả dữ liệu được lưu trữ.
  5. Tư vấn chuyển đổi hệ thống CNTT hiện tại sang các hệ thống điện toán đám mây (Cloud Computing).
  6. Giới thiệu, hướng dẫn mua sắm và sử dụng các công cụ kỹ thuật số hữu ích không thể thiếu dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  7. Giải đáp tại chỗ các vấn đề mà Chủ doanh nghiệp quan tâm.

Chúng tôi luôn dành nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập và các startups. Đừng ngần ngại liên hệ để gặp Chuyên gia của Chúng tôi để được trợ giúp.